Nyhetsbrev november 2015

brev

Ny men omodern lagstiftning
För ett år sedan ändrades fjärrvärmelagen och det infördes s k ”reglerat tillträde” för att möjliggöra ökad användning av utsläppsfri restvärme. IÅE var tydliga med att alliansregeringens förslag om ”reglerat tillträde” ger sämre förutsättningar för att ansluta extern värmeleverantörer eftersom fjärrvärmebolagen i praktiken har vetorätt.

Vi vet att där industri och fjärrvärmebolag hittar goda samarbetsformer blir båda vinnare. I Helsingborg samarbetar Kemira och Öresundskraft för att så mycket restvärme som möjligt ska kunna tas tillvara och i Luleå ger restvärme från SSAB Sveriges lägsta fjärrvärmepriser.

Samtidigt finns det uppenbarligen problem. En ny rapport som Energimyndigheten finansierat åt fjärrvärmebranschen beskriver drivkrafter och framgångsfaktorer för regionala fjärrvärmesamarbeten. Alla är överens om nyttan med regionala nät. Behovet av investeringar kan delas av fler. Regionala fjärrvärmenät medför också en tryggad energiförsörjning och ett robustare system. När näten mellan större orter byggs ihop kan även mindre orter däremellan få fjärrvärme vilket ökar avsättning för värme. Men ändå finns det uppenbarligen hinder. Givetvis får geografiska avstånd och kostnader inte vara för stora. Men att ”kulturella skillnader” mellan företag som har lokala monopol ska vara ett hinder för att bygga ihop fjärrvärmenät och därmed omöjliggöra effektivare produktion och ökad användningen av utsläppsfri restvärme är helt enkelt inte acceptabelt.

Istället för att vara rädda för att fler vill ansluta sig som leverantörer till näten, eller att nät kopplas ihop, borde fjärrvärmeföretagen se nya möjligheter. Fler intressenter i fjärrvärmen ställer dessutom krav på mer marknadstänk. Något som verkligen behövs i konkurrensen med värmepumpar och annan uppvärmning.

Fjärrvärmen behöver helt enkelt en modern lagstiftning som möjliggör anslutning av fler producenter och fler användare. En sådan lag ökar också möjligheterna att bygga regionala nät som stärker fjärrvärmen. Fjärrvärmelagen må vara ny men den var omodern från start.

stig_nhb_2015Stig Nilsson
Ordförande


Mer marknadstänk i fjärrvärmen behövs för att möta ökad konkurrens från värmepumpar
8 av 10 lägenheter värms med enbart fjärrvärme visar ny statistik från Energimyndigheten. Fjärrvärme dominerar i flerbostadshus och lokaler, men värmepumpar ökar kraftigt i lokaler. Användningen av värmepumpar i lokaler har ökat från cirka 11 000 till 18 000 stycken mellan 2008 och 2014.
Läs mer här

IÅE i Dagens Samhälle: Låt oss utveckla och effektivisera fjärrvärmen
Nu behöver fjärrvärmen en modern lagstiftning som möjliggör anslutning av fler producenter och fler användare. En sådan lag ökar också möjligheterna att bygga regionala nät för fjärrvärme.
Läs mer här

Restvärme är inte bara utsläppfri, den är även tyst.
Radio Kronoberg rapporterar att Växjö Energi, Veab, tvingast montera nio extra ljuddämpare på kraftvärmeverket Sandvik 3 i Växjö för att minska bullret från fjärrvärmeverket.
Läs mer här

Konkurrens om sopor att förbränna ökar
Wall Street Journal skriver om tilltagande konkurrens i Europa om avfall att förbränna.
Läs mer här

Restvärme kan ge Sveriges billigaste fjärrvärme!
Efter ett antal år av systematiskt arbete med både ekonomi och verksamhet ges nu detta ekonomiska utrymme. Detta ska ses som ett steg i den gemensamma strategi som Tekniska Verken i Kiruna och LKAB antagit för värmeförsörjningen av Kiruna centralort. Den ska baseras på industriell restvärme och bidra till att fjärrvärme i Kiruna i framtiden blir Sveriges billigaste.
Läs mer här

Halmstad minskar behovet av flis och naturgas med restvärme
Höganäs stålverk i Halmstad står om något år beredd att leverera värme till fjärrvärmenätet i Halmstad. Volymerna på dessa leveranser kommer att motsvara värmebehovet för 2 500 nyuppförda villor.
Läs mer här