Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, om än i lägre takt

Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, om än i lägre takt. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att fjärrvärmepriserna i genomsnitt ökar med 1,2 procent. Ansvariga för Nils Holgersson-undersökningen är HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Det är stor skillnad mellan fjärrvärmepriserna i kommunerna. Den lägsta kostnaden finns i Luleå 505 kr/MWh inkl moms (97,4 kr/kvm) medan den högsta finns i Åsele 1027 kr/MWh inkl moms (198,2 kr/kvm). Skillnaden beroende på om lägenheten finns i Luleå eller Åsele blir då 560 kr/månad (största skillnaden år 2014 var 593 kr/månad).

Läs hela undersökningen här.