Nyhetsbrev december 2014

nhb_bild

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev December 2014

Läs hela nyhetsbrevet här

Hur får vi ett bredare intresse för restvärmen?

Ända sedan IÅE bildades för närmare tio år sedan har det slagit mig hur svårt det är att få ett bredare intresse för industrins restvärme. Det som i grunden är ett intelligent sätt att ta till vara en energiresurs har mött på motstånd från både politiskt håll och den etablerade fjärrvärmebranschen. Den senare har hellre värnat sin egen särställning än konstruktivt analyserat restvärmens förutsättningar att bidra till en effektivare fjärrvärme med ökat kundförtroende.


Budgetförslag och motioner i riksdagen

I det politiska läge Sverige befinner sig är det svårt att förutse de kommande årens energipolitik. Troligen fattas inte några avgörande beslut fram till extravalet i mars 2015 och frågan är om någon energikommission kommer att utses. Det innebär att även fjärr- och restvärmefrågor läggs i malpåse och att det inte sker några förändringar av politik och regelverk i närtid.


IÅE gratulerar teknologie doktor Christian Sandström till utnämningen som docent vid Chalmers.

Sandström är författare till rapporten ”Fjärrvärmen och monopolet” som fortfarande är i högsta grad aktuell.


God Jul och Gott Nytt år

 

Läs mer på www.oppnanaten.se