Nyhetsbrev oktober 2014

nhb_bild

Läs hela nyhetsbrevet här

Nytt politiskt läge – nya möjligheter för restvärmen

Efter en intensiv period inför valet i september 2014 har vi ett nytt politiskt läge. De energipolitiska frågorna dominerade inte debatten men de fanns med i första hand om kärnkraftens framtid men även med fokus på effektivt energiutnyttjande.


Långtidsutredningen 2015 – hälften rätt

I långtidsutredningen 2015 finns ett avsnitt om de svenska energi- och certifikatsmarknaderna. I kapitlet om fjärrvärmemarknaden konstaterar utredaren Lars Bergman inledningsvis fjärrvärmens alla fördelar med storskaligt utnyttjande av biobränslen, avfall och industriell restvärme. Till detta kommer samtidig produktion av värme och el och allt mindre oljeberoende.


Se värmen i grannhusen

I programmet Vetenskap & Miljö intervjuades professor Ivo Martinac från institutionen för byggvetenskap på KTH om hur vi kan få effektivare uppvärmning av hus. En idé är att samverka mellan olika byggnads-grupper genom att titta på restvärmeanvändning, tredjepartsanslutning och distribution av restvärme. Forskningen går ut på att optimera energianvändningen i ett kluster av byggnader med målet att minska energianvändningen.

Läs mer på www.oppnanaten.se