Alla vinner på öppen fjärrvärme

DI Debatt, replik på Lena Sommestad

Tänk dig ett liv med bara ett telebolag, ett elbolag, en internetleverantör eller bara ett bensinbolag. Ingen konkurrens som drev på utvecklingen av produkter och priser och ingen möjlighet att rösta med fötterna om du inte var nöjd med din leverantör. Hur skulle en mobiltelefon ha sett ut idag om det fortfarande bara gick att beställa den från Televerket? Idag är konkurrens en självklarhet på de flesta marknader. Konkurrensen är så självklar att vi tar den för given.

Fjärrvärmen drivs fortfarande som monopol och branschorganisationens VD Lena Sommestad varnar på denna plats den (7 november) för konkurrens. Sommestad skriver att ”tredjepartstillträde till fjärrvärmenät är en ide som aldrig har prövats i praktiken, inte någonstans i världen”.

Detta är helt fel. Tredjepartstillträde förekommer i många fjärrvärmenät men bara på monopolets villkor. Industrigruppen Återvunnen Energi arbetar för att mer av industrins restvärme ska tas tillvara. Många fjärrvärmenät är från början uppbyggda kring restvärme från industrin. Idag väljer många fjärrvärmeföretag att investera i egen värmeproduktion istället för att ta tillvara restvärme. Vi ser också att fjärrvärmeföretag i miljöprövningar av ny värmeproduktion avstår från att räkna med restvärme. En försiktig bedömning är att det finns 5-10 TWh industriell restvärme tillgänglig utöver de 4 TWh som idag värmer våra bostäder.

En SKOP undersökning från i somras visar att 92 procent av hushållen anser att det vore bra om det fritt gick att välja fjärrvärmeleverantör. Politikerna har förstått vart vinden blåser och idag finns en stark riksdagsmajoritet för konkurrens i fjärrvärmen. Nu väntar vi på att utredningen om konkurrens i fjärrvärmen ska starta och vi medverkar gärna.

Vinnarna på öppna nät är boende som kan få lägre värmetaxor, industrin som kan sälja värme som idag kyls bort till luft eller vatten, samt miljön eftersom restvärme inte har några miljöeffekter. Även fjärrvärmebranschen skulle bli vinnare på att slopa monopolet. Marknaden för fjärrvärme skulle bli större då fler skulle våga välja fjärrvärme och utvecklingen av nya produkter och tjänster i branschen skulle stimuleras.

Mycket talar för att Sverige går mot ett överskott av värme. Våra bostäder blir allt bättre isolerade, industrin effektiviserar och kraftindustrin satsar på kraftvärme. Därför måste vi börja arbeta med strategier för att ta tillvara värme på ett smart sätt. Det bästa sättet att få igång en sådan utveckling är att använda marknadsekonomins smartaste uppfinning – konkurrens. Låt oss öppna värmenäten för konkurrens så att entreprenörer kan hitta fler sätt att ta tillvara värmen på bästa sätt, skapa nya produkter och tjänster och inte minst låta värmeproduktion från olika källor konkurrera fritt om kunderna.

Staffan Karlsson
ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi