Hotande miljardinvestering undanröjd – Sandviken ska få Gävles hjälp med värmeförsörjning

Nästan en miljard kronor skulle det kosta att byta ut det gamla värmeverket i Sandviken, vars bästföredatum passerat. Att i stället koppla ihop sig med Gävles fjärrvärmenät är betydligt billigare. Smart med hopkopplade fjärrvärmenät! Läs mer i Gävle Dagblad här.