Överskottsenergin i ICA- butiken levereras till fjärrvärmenätet

Ica Kvantum Flygfyren i Norrtälje har satsat på värmeåtervinningen från kylar och frysar, kyl- och frysrum. Målet är att ha ett sådant energiöverskott att de under sommarhalvåret kan leverera restvärme till Norrtälje Energis fjärrvärmenät. Läs mer här.