Helsingborgs energiarbete skapar internationellt intresse

Nyligen arrangerades ett seminarium i samband med Nordic Clean Energy Week 2018 där företag och organisationer visade hur omställningen till ett hållbart energisystem kan ske. Vd:n för Kemira i Helsingborg, Peter Kihlgren, berättade om bolagets produktion av vattenreningskemikalier, ett område där Kemira är bland de största i världen. I tillverkningen uppstår stora mängder restvärme som tack vare fjärrvärmesystemet kan tas till vara för uppvärmning i Helsingborg. Läs mer här.