Städer slösar väldigt mycket värme

Spillvärme från avlopp, tunnelbana och serverhallar kan användas för att värma bostäder. Det är inget nytt. Men nu ska ett EU-projekt visa hur det går att göra lönsamt, skriver Ny Teknik.

Lösningen för att ta tillvara mer värme är att öppna näten. Läs mer här.