Nyhetsbrev juni 2017

nhb_bild

Gästledare: IÅE stödjer EU-kommissionens förslag för smartare fjärrvärmenät

I höstas presenterade EU-kommissionen ett antal förslag på energiområdet. För fjärrvärmen föreslås i det s k förnybarhetsdirektivet (COM (2016) 767 final/2) bl a att näten ska öppnas upp för förnybar värme och restvärme från andra aktörer än nätägarens egen produktion.

IÅE har tillskrivit samtliga svenska ledamöter i Europaparlamentet och uppmanat dem att stödja förslaget som skulle innebära en lösning på dagens brister i den svenska lagstiftningen. På många platser i Sverige finns det ett väl fungerande industriellt samarbete mellan fjärrvärmebolagen och industrin så att restvärmen tas tillvara. Men på andra ställen så väljer fjärrvärmeföretagen bort restvärmen. De statliga utredningar som gjorts om fjärrvärmen antyder att det finns en möjlighet att fördubbla användningen av restvärme.

En anledning till att vi uppmärksammat svenska ledamöter i Europaparlamentet på frågan är att vi tyvärr noterat att en del svenska aktörer hävdar att den svenska lagstiftningen för anslutning av extern värmeproduktion, s k ”reglerat tillträde” är tillfyllest. Detta stämmer inte alls. Dagens lagstiftning ger fjärrvärmeföretagen möjlighet till veto mot alla former av extern värmeleverans till näten.

Det finns många goda skäl att ta tillvara mer restvärme. Det är bra för miljö och klimat. Användning av restvärme, som annars skulle gå till spillo, innebär minskade utsläpp. Det är bra för kunderna. Fjärrvärmeföretag som använder restvärme har också en lägre värmetaxa. Det är bra för jobben. Användning av restvärme ger på marginalen också industrin något ökad konkurrenskraft.

Öppna nät i enlighet med kommissionens innebär också att restvärme från andra källor än industrin kan tas tillvara. Exempelvis skulle överskottsvärme från serverhallar i större utsträckning kunna tas tillvara men även från fastighetsnära solpaneler. Med öppna nät släpps också nya innovationer som kan göra fjärrvärmen ännu mer konkurrenskraftig fram. Nätägare kan fokusera på att underhålla och utveckla näten mot en rimlig avgift. Sammantaget är öppna nät en god affär för miljö, kunder, industri och för fjärrvärmeföretag som får en attraktivare produkt utan behov av egna investeringar.


Roine Morin
Södra

Brev från IÅE till svenska ledamöter i Europaparlamentet

Läs brevet till svenska ledamöter i Europaparlamentet om förnyelsedirektivet och öppna fjärrvärmenät.

Läs mer här.


De värmer upp 49 000 villor

Överskottsvärme från BillerudKorsnäs i Skärblacka som tidigare inte togs tillvara värmer i dag motsvarande 49 000 villor, skriver Folkbladet.

Läs hela artikeln.


LKABs spillvärme blir Kirunas fjärrvärme

Inom en tioårsperiod vill Tekniska verkens ordförande Lars Törnman att spillvärmen från LKAB helt ska förse kommunen med fjärrvärme. Läs hela artikeln i Norrbottens Kuriren.

Läs mer här.