Helsingborgs fjärrvärme i topp bland Sveriges tio största kommuner

Hög användning av restvärme från industrin ger topplats för Helsingborg. Hela 96 procent av den fjärrvärme som Öresundskraft producerade under 2015 kom från restvärme, spill och avfall. Andelen fossil kol, olja och gas uppgick till låga 0,5 procent i Helsingborg och 0,3 procent i Ängelholm.

Läs mer här.