Energiministern invigde ny fjärrvärmeledning

Energiminister Ibrahim Baylan invigde den nya fjärrvärmeledningen mellan Landskrona och Lund som ska förse 106 000 hushåll med värme.

Ett projekt som detta innebär också lokala vinster, menar Ibrahim Baylan.

– Det bidrar till fler lokala jobb. Och att spillvärme, som tidigare varit värdelös, nu kan användas som fjärrvärme. Det gynnar industrierna i området, säger han.

Läs hela artikeln i Lokaltidningen Skåne här.