Replik på debattartikel angående biobränsle

Våra beslutsfattare behöver se upp så de inte etablerar ny kraftvärme om det finns industriell restvärme i närområdet. Bygger man nya pannor där det redan finns utsläppsfri restvärme och denna trängs bort från fjärrvärmen så kan man knappast kalla det för ”kraftvärme”. Någon värme måste då kylas bort och istäl­let för kraftvärme blir det i praktiken kondenskraft vilket inte är så smart, skriver Anders Ydstedt från IÅE i bl a Tranås Posten och Markbladet.

Läs hela artikeln här