Bättre fjärrvärme med restvärme

Restvärme från industrin gör fjärrvärmen både billigare, effektivare och miljövänligare, skriver Stig Nilsson från IÅE i Norrbottens Kuriren. Läs hela artikeln här.